سیزده بدر در میانکاله

با درود فراوان سال نو مبارک

سیزده بدر امسال واقعآ بی سابقه بود از همه جای کشور امده بودن به حدی جمعیت زیاد بود که برای رفتن به داخل شبه جزیره باید حداقل یک ساعت تو ترافیک می موندی و از اون بدتر اومدنش که بیشتر از از یک ساعت طول می کشید واقعآ بیسابقه بود اینا از یه سوی قضیه واما سوی دیگرش الودگی صوتی و الودگی هوا بود که رو مغ همه را میرفت و زیبای این محیط رو به کل از بین می برد بعد از رفتن مردم تنها چیزی که بجا میموند زباله های وحشتناک بود واقعآ وحشتناک فرداش هم کسی نیست جمش کنه جز یه نفر که انم باد چند عکس از ورودی دارم که براتون میزارم فعلا خدا نگهدار

/ 0 نظر / 54 بازدید